Co przewozimy?

Odpady budowlane - Odpady komunalne - Odpady niebezpieczne - Odpady poddawane recyklingowi - Paliwa alternatywne (RDF) - Biomasa - Zrębka - Trociny - Opony - Surowce - PET - Makulatura - Szkło -  Komposty - Osady i Szlamy 

Czym przewozimy?

1. Wanny o różnej kubaturze i tonażu (materiały: lekkie, ciężkie, suche, płynne)
2. Ruchome podłogi
3. Silosy
4. Wywrotki 4-oś do 20 ton.
5. Kontenery

Nasi pracownicy i podwykonawcy posiadają kwalifikacje, uprawnienia i kompetencje potrzebne do realizacji każdego powierzonego nam zadania.